Warsztaty Pomysłowego Taty

Warsztaty Pomysłowego Taty to cykl bezpłatnych warsztatów organizowanych wspólnie z Leroy Merlin. W trakcie tych zajęć Rodzice i Dzieci wspólnie majsterkują. Pogłębiają więź poprzez  planowanie i realizację zamierzeń. Wspierają się i poznają swoje mocne i słabsze strony.

Organizujemy cyklicznie warsztaty w Leroy Merlin w Mirkowie i Poznaniu (Suchy Las). Informacja o terminach najbliższych warsztatów oraz zapisy:

https://www.facebook.com/asiamipomyslowamama/