Pływające sznurówki

                                                                      Upał , upał…..
                                                   Pranie na balkonie schnie w sekund pare ..
                                      I wanna okupowana przez dzieci w celu ochłodzenia się….       
                                                     Tym razem padło na sznurówki…..
         

                Mokre sznurówki dzieci wkładają do butelki, wiadereczka i łowią  łyżką cedzakową….
Nadzór konieczny! 😉

Inne zastosowanie kąpieli ochładzającej w upały Tu  i Tu
Miłego plusku- plusku 😉