Odzyskuje niepodległość

Tak , odzyskuję.

Od kilku tygodni poznaję swoich zaborców
I się oswobadzam.
Podejmuję decyzje.
Składam dziś hołd mojemu dzieciństwu, moim rodzicom…. sobie w tej rodzinie ….