Mleko z kolorami

                             Miałem ja miseczkę mleczka , teraz kolorowe mleczko…….

Do miseczki czy talerza wlewamy mleko , następnie zakraplaczem wkrapiamy kolorowe krople….
i patrzymy jak pieknie się mienią i tworzą różne kolorowe kształty. Następnie wkrapiamy odrobinę płynu do mycia naczyć.
Plamy tworzą się przepiękne.
Można w nie delikatnie dmuchać i patrzeć długo, długo….

Mnie ta zabawa bardzo uspakaja.;-))